Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Archiwum
PDF (432 KB)

Zarządzenie nr 23/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków oraz ustalenia godzin pracy w Przedszkolu nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku.


PDF (364 KB)

Regulamin Pracy Przedszkola nr 14 im. Janusza Korczaka


(0 B)

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 znajduje się pod nastepującym linkiem:

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,88aa6d10b04c0ac3a2ad8bba5b9f5a69,25


PDF (125 KB)

Regulamin Zamówień Publicznych P-14


JPG (161 KB)

Zarządzenie nr 19/2017 - ustalenie godzin pracy Przedszkola nr 14 im. Janusza Korczaka


PDF (402 KB)

Zarządzenie nr 6/2018 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów   do Przedszkola Nr 14 im. Janusza Korczaka w  Rybniku  na rok szkolny 2018/2019

1.      Art. 154 ust.1 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r.  (Dz.U. z 2017r., poz.59) w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Rybnika


PDF (659 KB)

Zarządzenie nr 5/2018 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej.


PDF (395 KB)

Zarządzenie nr 12/2018 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów   do Przedszkola Nr 14 im. Janusza Korczaka w  Rybniku  na rok szkolny 2018/2019


PDF (229 KB)

Zadanie nr 12 - woda niskozmineralizowana.


PDF (557 KB)

Zapytanie ofertowe - zadanie nr 12 z załącznikami.


PDF (315 KB)

Zadanie nr 11 - soki i napoje owocowe.


PDF (556 KB)

Zapytanie ofertowe - zadanie nr 11 z załącznikami.


PDF (240 KB)

Zadanie nr 10 - ryby.


PDF (557 KB)

Zapytanie ofertowe - zadanie nr 10 z załącznikami.


PDF (320 KB)

Zadanie nr 9 - art. spożywcze, zbożowe, pokrewne.


PDF (558 KB)

Zapytanie ofertowe - zadanie nr 9 z załącznikami.


PDF (285 KB)

Zadanie nr 8 - ziemniaki.


PDF (558 KB)

Zapytanie ofertowe - zadanie nr 8 z załącznikami.


PDF (244 KB)

Zadanie nr 7 - drób.


PDF (557 KB)

Zapytanie ofertowe - zadanie nr 7 z załącznikami.


PDF (245 KB)

Zadanie nr 6 - mięsa różne.


PDF (558 KB)

Zapytanie ofertowe - zadanie nr 6 z załącznikami.


PDF (375 KB)

Zadanie nr 5 - mrożonki.


PDF (558 KB)

Zapytanie ofertowe - zadanie nr 5 z załącznikami.


PDF (344 KB)

Zadanie nr 4 - owoce i warzywa.


PDF (556 KB)

Zapytanie ofertowe - zadanie nr 4 z załącznikami.


PDF (322 KB)

Zadanie nr 3 - pieczywo.


PDF (558 KB)

Zapytanie ofertowe - zadanie nr 3 z załącznikami.


PDF (333 KB)

Zadanie nr 2 - nabiał.


PDF (558 KB)

Zapytanie ofertowe - zadanie nr 2 z załącznikami


PDF (367 KB)

Zadanie nr 1 - artykuły suche.


PDF (557 KB)

Zapytanie ofertowe - zadanie nr 1 z załącznikami.


PDF (454 KB)

Projekt umowy.


PDF (358 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 30 000 euro


Dyrektor Przedszkola Nr 14 im. Janusza Korczaka informuje, że nabór do przedszkola  na rok szkolny 2018/2019  dla nowych wychowanków odbywa się w terminie od  dnia 09.03.2018 r., godz.9.00 do 22.03.2018 r., godz.15.00.

Na liście preferencji rodzic/opiekun prawny może wybrać  3 przedszkola.  

Wydrukowany i  podpisany   przez  obojga  rodziców/prawnych opiekunów   Wniosek   należy   złożyć  w przedszkolu, które znajduje się na pierwszym miejscu tej listy.

Strona do logowania dla rodziców/opiekunów prawnych:

www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola, którzy w terminie: 23.02.2018r. godz. 9.00 do 02.03.2018r. godz. 15.00 wypełnili i oddali do Przedszkola nr 14 im. Janusza Korczaka Deklarację     o kontynuacji nie biorą udziału w naborze elektronicznym.

DOCX (24 KB)

Projekt umowy


XLSX (11 KB)

Zadanie nr 12


DOCX (27 KB)

Zapytanie ofertowe nr 12


XLSX (12 KB)

Zadanie nr 11


DOCX (27 KB)

Zapytanie ofertowe nr 11


XLSX (11 KB)

Zadanie nr 10


DOCX (27 KB)

Zapytanie ofertowe nr 10


XLSX (12 KB)

Zadanie nr 9


DOCX (27 KB)

Zapytanie ofertowe nr 9


XLSX (11 KB)

Zadanie nr 8


DOCX (27 KB)

Zapytanie ofertowe nr 8


XLSX (12 KB)

Zadanie nr 7


DOCX (27 KB)

Zapytanie ofertowe nr 7


XLSX (14 KB)

Zadanie nr 6


DOCX (27 KB)

Zapytanie ofertowe nr 6


XLSX (12 KB)

Zadanie nr 5


DOCX (27 KB)

Zapytanie ofertowe nr 5


XLSX (13 KB)

Zadanie nr 4


DOCX (27 KB)

Zapytanie ofertowe nr 4


XLSX (14 KB)

Zadanie nr 3


DOCX (27 KB)

Zapytanie ofertowe nr 3


XLSX (15 KB)

Zadanie nr 2


DOCX (27 KB)

Zapytanie ofertowe nr 2


XLSX (15 KB)

Zadanie nr 1


DOCX (27 KB)

Zapytanie ofertowe nr 1


DOCX (262 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 30 000 euroData dodania: 2014-02-24 10:32:04
Autor: Henrietta Front-Sikora


PDF (413 KB)

Statut P14


PDF (251 KB)

Zarządzenie nr 21/2017 - ustalenie Regulaminu korzystania z żywienia


PDF (414 KB)

Statut P14


PDF (151 KB)

Zarządzenie nr 05/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.


PDF (209 KB)

Zarządzenie nr 04/2017 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów do Przedszkola nr 14 im. Janusza Korczaka na rok szkolny 2017/2018.


Nowy adres strony internetowej Przedszkola nr 14 im. Janusza Korczaka:

                                                        p14.miastorybnik.pl

Nabór elektroniczny do Przedszkola Nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku na rok szkolny 2017/2018 

dla nowych wychowanków odbywa się w terminie: od  dnia 13.03.2017r. godz. 9.00 do dnia 24.03.2017r.godz.15.00.

Strona do logowania: www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola, którzy w terminie: 27.02.2017r. godz. 8.00 do 03.03.2017r. godz. 15.00 wypełnili i oddali do Przedszkola nr 14 im. Janusza Korczaka Deklarację     o kontynuacji nie biorą udziału w naborze elektronicznym

 

Szczegóły na stronie internetowej Przedszkola: www.p14.miastorybnik.pl

PDF (497 KB)

Statut P14


JPG (199 KB)

Uchwała nr 4/30/08/2017


JPG (269 KB)

Uchwała nr 3/30/08/2017


PDF (497 KB)

Statut P14


PDF (197 KB)

Uchwała nr 2/20/04/2017


PDF (203 KB)

Uchwała nr 1/20/04/2017


PDF (169 KB)

Zarządzenie Nr 22/2016 w sprawie ustalenia godzin realizacji podstawy programowej oraz odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole.


PDF (145 KB)

Zarządzenie Nr 19/2016 w sprawie opłat za posiłki dzieci w przedszkolu


PDF (518 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 04/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej


PDF (198 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 05/2016 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017Data dodania: 2015-09-01;14
Autor: Henrietta Front-Sikora


Dyrektor przyjmuje strony w:

                                                       poniedziałki w godz.9.00-10.00

                                                       środy w godz.13.00-14.00

Opłaty za wyżywienie i czas pobytu dziecka w przedszkolu, ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej,  opłacane są do 17-go dnia każdego miesiąca na wskazane konto bankowe.

                                        

Rok oddania obiektu do użytku - 1956

Powierzchnia działki - 3937 m²

Powierzchnia użytkowa obiektu - 764,90 m²

 

Mienie placówki

Wartość na dzień 31.12.2013r.

Środki trwałe: 514 387 ,55 zł

(0 B)

Uchwała nr 2/20/04/2017


PDF (497 KB)

Statut P14


PDF (143 KB)

Uchwała Nr 5/29/06/2016


PDF (365 KB)

Uchwała nr 4/29/06/2016


PDF (491 KB)

Statut P14


Nabór elektroniczny do Przedszkola Nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku na rok szkolny 2016/2017 

dla nowych wychowanków odbywa się w terminie: od  dnia 10.03.2016r.godz.8.00 do dnia 25.03.2016.godz.15.00.

Strona do logowania: www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola, którzy w terminie: 03.03.2016r. godz. 8.00 do 25.02.2016r. godz. 15.00 wypełnili i oddali do Przedszkola nr 14 im. Janusza Korczaka Deklarację o kontynuacji nie biorą udziału w naborze elektronicznym

 

Szczegóły na stronie internetowej Przedszkola: www.p14.miastorybnik.pl

PDF (168 KB)

Zarządzenie dyrektora nr 13_2015


PDF (150 KB)

Zarządzenie dyrektora nr 11_2015


PDF (143 KB)

Uchwała nr 3/09/03/2016


PDF (185 KB)

Uchwała nr 2/09/03/2016


PDF (406 KB)

Statut P14


PDF (187 KB)

Uchwała nr 3/23/03/2015


PDF (207 KB)

Uchwała nr 2/23/03/2015


PDF (404 KB)

Statut_P14


PDF (531 KB)

Zarządzenie Dyrektora w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej


PDF (315 KB)

Zarządzenie Dyrektora w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016


     Nabór elektroniczny do Przedszkola Nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku na rok szkolny 2015/2016                                            dla nowych wychowanków odbywa się w terminie:                                          od  dnia 08.04.2015r.godz.8.00 do dnia 22.04.2015r.godz.15.00.

Strona do logowania: www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola nie biorą udziału w naborze elektronicznym i                                         proszeni są o wypełnienie Deklaracji o kontynuacji w  terminie:                                 od dnia 23.03.2015r. do dnia 01.04.2015r.

Szczegóły na stronie internetowej Przedszkola: www.p14.miastorybnik.pl

 

PDF (405 KB)

Statut P14


PDF (158 KB)

Zarządzenie w sprawie opłat za posiłki dzieci.


Zarządzenie dyrektora nr 13_2015

PDF (175 KB)

Zarządzenie dyrektora w sprawie ustalenia godzin realizacji podstawy programowej w przedszkolu oraz odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole.


PDF (4 186 KB)

Statut P14


PDF (262 KB)

Uchwała Nr1/24/02/2014


PDF (132 KB)

Uchwała nr 7/18/11/2014


PDF (135 KB)

Uchwała RP


PDF (394 KB)

Stataut P14


PDF (229 KB)

Zarządzenie Dyrektora w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego uzupełniajacego na rok szkolny 2014/2015


PDF (279 KB)

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego


PDF (287 KB)

w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktow


PDF (563 KB)

Powołanie komisji rekrutacyjnej.


PDF (369 KB)

Ogłoszenie o naborze na rok szkolny 2014/2015


PDF (181 KB)

Ogłoszenie nr 1_2013 - nabór do przedszkola na rok szkolny 2013/2014


Informuje się, że strona internetowa Przedszkola nr 14 im. Janusza Korczaka jest niedostępna w związku z jej modernizacją. Termin funkcjonowania strony zostanie podany później.

PDF (469 KB)

Aktualizacja Statutu P14


PDF (172 KB)

Zarządzenie dyrektora w sprawie opłat za żywienie dzieci w przedszkolu w roku szkolnym 2013/2014.


Rok oddania obiektu do użytku - 1956

Powierzchnia działki - 3937 m²

Powierzchnia użytkowa obiektu - 764,90 m²

Mienie placówki:

Wartość na dzień 22.12.2010r.

Środki trwałe: 382 265,57 zł

 

PDF (442 KB)

Aktualizacja Statutu P14


(0 B)

PDF (586 KB)

Statut Przedszkola nr 14 im. Janusza KorczakaData dodania: 2011-09-15 07:51:18
Autor: Henrietta Front-Sikora


PDF (174 KB)

Zarządzenie w sprawie opłat za żywienie dzieci w roku szk.2011/2012


PDF (381 KB)

Statut Przedszkola nr 14 im. Janusza Korczaka


PDF (142 KB)

Ogłoszenie nr 1_2012 - nabór do przedszkola na rok szk. 2012/2013


PDF (381 KB)

Statut Przedszkola nr 14 im. Janusza Korczaka


PDF (584 KB)

Regulamin Pracy P-14Data dodania: 2010-12-22 17:16:46
Autor: Henrietta Front-Sikora


PDF (67 KB)

Zarządzenie w sprawie: opłat za żywienie dzieci  w roku szkolnym 2010/2011.


PDF (173 KB)

Zarządzenie w sprawie opłat za posiłki dzieci.Data dodania: 2010-12-01 10:03:01
Autor: Henrietta Front-Sikora