Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum


Data dodania: 2010-12-07 18:18:26
Autor: Henrietta Front-Sikora


Mienie placówki na dzień 31 grudnia 2016r. - 602 456,65 PLN

Majątek Przedszkola nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku na dzień 31 grudnia 2018 roku

 
           

 

           

 

Lp.

Nazwa

Wartość początkowa

Dotychczasowe umorzenie

Wartość                               netto

 

 

1.

Środki trwałe

590 035,58

188 238,72

401 796,86

 

 

a)

Grunty

47 244,00

0,00

47 244,00

 

 

b)

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

407 453,15

118 211,01

289 242,14

 

 

c)

Urządzenia techniczne i maszyny

71 750,43

22 123,05

49 627,38

 

 

d)

Środki transportu

0,00

0,00

0,00

 

 

e)

Inne środki trwałe

63 588,00

47 904,66

15 683,34

 

 

2.

Pozostałe środki trwałe

46 355,57

46 355,57

0,00

 

 

3.

Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

0,00

 

 

 

RAZEM

636 391,15

234 594,29

401 796,86

 

 

         
Majątek Przedszkola nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku 
na dzień 31 grudnia 2020 roku
         
         
Lp. Nazwa Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Watość                               netto
1. Środki trwałe 590 035,58 228 771,46 361 264,12
a) Grunty 47 244,00 0,00 47 244,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 407 453,15 138 583,67 268 869,48
c) Urządzenia techniczne i maszyny 71 750,43 36 473,13 35 277,30
d) Środki transportu 0,00 0,00 0,00
e) Inne środki trwałe  63 588,00 53 714,66 9 873,34
2. Pozostałe środki trwałe 44 341,37 44 341,37 0,00
3. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00
  RAZEM 634 376,95 273 112,83 361 264,12

Dyrektor Przedszkola Nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku informuje, że nabór do przedszkola  na rok szkolny 2019/2020  dla nowych wychowanków odbywać się będzie w terminie od  dnia 01.04.2019r., godz.9.00 do 12.04.2019r., godz.15.00.

Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola, którzy w terminie: od 18.03.2019r. godz. 9.00 do 22.03.2019r. godz. 15.00 wypełnią i oddadzą do Przedszkola nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku Deklarację o kontynuacji nie  będą brać udziału w naborze elektronicznym.

Szczegóły naboru zostaną zamieszczone w terminie późniejszym, w tym adres witryny internetowej.

Dyrektor Przedszkola Nr 14 im. Janusza Korczaka informuje, że nabór do przedszkola  na rok szkolny 2018/2019  dla nowych wychowanków odbywa się w terminie od  dnia 09.03.2018 r., godz.9.00 do 22.03.2018 r., godz.15.00.

Na liście preferencji rodzic/opiekun prawny może wybrać  3 przedszkola.  

Wydrukowany i  podpisany   przez  obojga  rodziców/prawnych opiekunów   Wniosek   należy   złożyć  w przedszkolu, które znajduje się na pierwszym miejscu tej listy.

Strona do logowania dla rodziców/opiekunów prawnych:

www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola, którzy w terminie: 23.02.2018r. godz. 9.00 do 02.03.2018r. godz. 15.00 wypełnili i oddali do Przedszkola nr 14 im. Janusza Korczaka Deklarację     o kontynuacji nie biorą udziału w naborze elektronicznym.


Data dodania: 2014-02-24 10:32:04
Autor: Henrietta Front-Sikora


Nowy adres strony internetowej Przedszkola nr 14 im. Janusza Korczaka:

                                                        p14.miastorybnik.pl

Nabór elektroniczny do Przedszkola Nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku na rok szkolny 2017/2018 

dla nowych wychowanków odbywa się w terminie: od  dnia 13.03.2017r. godz. 9.00 do dnia 24.03.2017r.godz.15.00.

Strona do logowania: www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola, którzy w terminie: 27.02.2017r. godz. 8.00 do 03.03.2017r. godz. 15.00 wypełnili i oddali do Przedszkola nr 14 im. Janusza Korczaka Deklarację     o kontynuacji nie biorą udziału w naborze elektronicznym

 

Szczegóły na stronie internetowej Przedszkola: www.p14.miastorybnik.pl


Data dodania: 2015-09-01;14
Autor: Henrietta Front-Sikora


Dyrektor przyjmuje strony w:

                                                       poniedziałki w godz.9.00-10.00

                                                       środy w godz.13.00-14.00

Opłaty za wyżywienie i czas pobytu dziecka w przedszkolu, ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej,  opłacane są do 17-go dnia każdego miesiąca na wskazane konto bankowe.

                                        

Rok oddania obiektu do użytku - 1956

Powierzchnia działki - 3937 m²

Powierzchnia użytkowa obiektu - 764,90 m²

 

Mienie placówki

Wartość na dzień 31.12.2013r.

Środki trwałe: 514 387 ,55 zł

Nabór elektroniczny do Przedszkola Nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku na rok szkolny 2016/2017 

dla nowych wychowanków odbywa się w terminie: od  dnia 10.03.2016r.godz.8.00 do dnia 25.03.2016.godz.15.00.

Strona do logowania: www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola, którzy w terminie: 03.03.2016r. godz. 8.00 do 25.02.2016r. godz. 15.00 wypełnili i oddali do Przedszkola nr 14 im. Janusza Korczaka Deklarację o kontynuacji nie biorą udziału w naborze elektronicznym

 

Szczegóły na stronie internetowej Przedszkola: www.p14.miastorybnik.pl

     Nabór elektroniczny do Przedszkola Nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku na rok szkolny 2015/2016                                            dla nowych wychowanków odbywa się w terminie:                                          od  dnia 08.04.2015r.godz.8.00 do dnia 22.04.2015r.godz.15.00.

Strona do logowania: www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola nie biorą udziału w naborze elektronicznym i                                         proszeni są o wypełnienie Deklaracji o kontynuacji w  terminie:                                 od dnia 23.03.2015r. do dnia 01.04.2015r.

Szczegóły na stronie internetowej Przedszkola: www.p14.miastorybnik.pl

 

Zarządzenie dyrektora nr 13_2015

Informuje się, że strona internetowa Przedszkola nr 14 im. Janusza Korczaka jest niedostępna w związku z jej modernizacją. Termin funkcjonowania strony zostanie podany później.

Rok oddania obiektu do użytku - 1956

Powierzchnia działki - 3937 m²

Powierzchnia użytkowa obiektu - 764,90 m²

Mienie placówki:

Wartość na dzień 22.12.2010r.

Środki trwałe: 382 265,57 zł

 


Data dodania: 2011-09-15 07:51:18
Autor: Henrietta Front-SikoraData dodania: 2010-12-22 17:16:46
Autor: Henrietta Front-SikoraData dodania: 2010-12-01 10:03:01
Autor: Henrietta Front-Sikora