Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Mienie placówki

Majątek Przedszkola nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku 
na dzień 31 grudnia 2021 roku
         
         
Lp. Nazwa Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Watość                               netto
1. Środki trwałe 818 155,49 248 779,50 569 375,99
a) Grunty 47 244,00 0,00 47 244,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 635 573,06 148 770,00 486 803,06
c) Urządzenia techniczne i maszyny 71 750,43 43 648,17 28 102,26
d) Środki transportu 0,00 0,00 0,00
e) Inne środki trwałe  63 588,00 56 361,33 7 226,67
2. Pozostałe środki trwałe 62 141,37 62 141,37 0,00
3. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00
  RAZEM 880 296,86 310 920,87 569 375,99
         
Majątek Przedszkola nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku 
na dzień 31 grudnia 2020 roku
         
         
Lp. Nazwa Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Watość                               netto
1. Środki trwałe 590 035,58 228 771,46 361 264,12
a) Grunty 47 244,00 0,00 47 244,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 407 453,15 138 583,67 268 869,48
c) Urządzenia techniczne i maszyny 71 750,43 36 473,13 35 277,30
d) Środki transportu 0,00 0,00 0,00
e) Inne środki trwałe  63 588,00 53 714,66 9 873,34
2. Pozostałe środki trwałe 44 341,37 44 341,37 0,00
3. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00
  RAZEM 634 376,95 273 112,83 361 264,12
Rejestr zmian:
CzasAutorOpis
2022:04:29Henrietta Front-SikoraWartość na dzień 31.12.2021r.
2017-01-04 09:52:11Henrietta Front-SikoraStan mienia placówki na dzień 31 grudnia 2016r.

Data dodania: 2022-04-29 13:09:21
Autor: Henrietta Front-Sikora